QPS AS har fuget trikkeskinner i Oslo siden 2004. I samarbeid med våre kunder har vi i løpet av disse årene investert i og utviklet utstyr og prosedyrer for å utføre fugearbeidene mest mulig effektivt og med høy kvalitet. Fresing og fuging mellom skinnen og asfalt/ steinsatte områder, tetter fugen og hindrer vanninntrenging og utvasking av underlaget med oppsprekking som resultat.

 

Vårt utstyr og våre prosedyrer gjør det mulig å utføre fugearbeider i skinnegangen uten å stanse trafikken på skinnegangen. Dvs. at trikken går som normalt.

“Det vil si at trikken går som normalt.”

Fugearbeid av
trikkeskinner

 +47 63 85 65 95

© QPS AS 2019

Frank made this