Fugearbeid
i P-hus og lager

Forhindre frostskader i asfalt og betong, og unngå lekkasjer i etasjeskillere.

Sprekker og skader i gulv på P-hus og lager bør fuges for å unngå frostskader i betong og asfalt.

Lekkasje i etasjeskiller stoppes også

effektivt med fuger.

Kontakt oss gjerne for mer info. eller befaring.

 +47 63 85 65 95

© QPS AS 2019

Frank made this