QPS AS har i flere år jobbet for å få fuging av veisprekker med fleksibel bitumenbasert og polymermodifisert fugemasse inn som en standardisert oppgave i veivedlikeholdet. Tetting av veisprekker er vesentlig for å hindre vanninntrenging og utvasking av underlaget.

Dette forhindrer også frostsprengning og krakelering av asfalten.

 

Fuging vil derfor øke veiens levetid vesentlig, om det innføres som standard vedlikehold i funksjonskontraktene.

Fuging av veisprekker

 +47 63 85 65 95

© QPS AS 2019

Frank made this