QPS AS har frest flere tusen meter kabelslisser, fuget disse, og montert full flush lys på flere lufthavner i Norge.

Vi har også montert denne type lys for SVV som prøveprosjekt i kombinasjon med trafikklys og som ledelys på høytrafikkerte veier.

Nedfelling av lys på taksebaner, rullebaner
og i offentlig vei

 +47 63 85 65 95

© QPS AS 2019

Frank made this