QPS AS har utført fugearbeid på asfalt og betong på de fleste flyplasser i Norge og har fuget over 450 000 meter siden 2001. Vi har utviklet prosedyrer og fugeutstyr spesielt med tanke på fleksibilitet i arbeidssituasjonen og høy kvalitet på utført arbeid.

 

Våre mannskaper har gjennomgått alle kurs for bevegelse på flyplass, som HMS og Airside safety, og er sikkerhetsklarerte på høyt nivå på både sivile og militære områder.

Fugearbeid på flyplasser

“Vi har fuget over
450 000 meter siden 2001”

 +47 63 85 65 95

© QPS AS 2019

Frank made this