Fugearbeid
i driftsbygninger

Sørg for en så ren og sikker kyllingproduksjon som overhodet mulig!

Matsikkerhet i landbruket er på dagsordenen som aldri før. Stadig strengere krav fra myndighetene gjør det nødvendig å gjennomføre tiltak i mange driftsbygninger.

Et viktig forebyggende tiltak vil være å lette renholdet i kyllingproduksjonen ved å fjerne sprekker i betonggulvet. Disse sprekkene er potensielle smittebærere.

Fuging av gulv er derfor et nytt satsningsområde for QPS.

Vi tror at dagens mange krav bidrar til at smittevern vil bli et vekstområde i tiden som kommer.

Hjelper bønder mot smitte!

Les artikkel i Bondebladet (17.07.2014)

 +47 63 85 65 95

© QPS AS 2019

Frank made this