QPS AS - Spesialister innen fugearbeider på asfalt og betong

Nyhet!

fugearbeid i Driftsbygninger

Sørg for en så ren og sikker kylling-produksjon som overhodet mulig!

 Matsikkerhet i landbruket er på dagsordenen som aldri før. Stadig strengere krav fra myndighetene gjør det nødvendig å gjennomføre tiltak i mange driftsbygninger.

Et viktig forebyggende tiltak vil være å lette renholdet i kyllingproduksjonen ved å fjerne sprekker i betonggulvet. Disse sprekkene er potensielle smittebærere.

Fuging av gulv er derfor et nytt satsningsområde for QPS.

QPS tror dagens mange krav bidrar til at smittevern kan bli et vekstområde framover.

Vi har løsningen...

Hjelper bønder mot smitte!

Les artikkel i Bondebladet (17.07.2014)

 +47 63 85 65 95

© QPS AS 2018

Frank made this